1. Общи условия

Добре дошли в сайта www.mimoza.bg . Това е електронния магазин на “Мимоза 2” ООД, чрез който ние доставяме стоки и услуги.
Мимоза 2 ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Приморски парк, м-ст Салтанат №125, ЕИК: 103269747, ДДС Номер: BG103269747

С регистрирането и използването в уебсайта на Мимоза  2 ООД вие приемате, без ограничения и безусловно, Условия за ползванеНастоящите Условия за ползване са правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между www.mimoza.bg (магазин) и потребителя (Вие) във връзка с продуктите и услугите, предлагани от www.mimoza.bg. С регистрацията, разглеждането, избора на стока или връзките на страниците на www.mimoza.bg, вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за ползване.

 1. Регистрация

За да имате право да се регистрирате, купувате стоки и услуги, и се разплащате в този уебсайт, е необходимо :
а) да сте на възраст над 18 години;
б) да се регистрирате, за да използвате уебсайта;
в) да притежавате валидна дебитна или кредитна карта.
Вие гарантирате, че личната информация, която се задължавате да предоставите при регистрацията като клиент е вярна, точна и актуална във всички отношения и време.

За обслужването и изпълняването на вашите поръчки е необходимо да попълните и поддържате актуални следните данни във вашата регистрация:

– име и фамилия

– имейл адрес

– телефон за връзка

– данни за фактура

– адрес за доставка

– пощенски код

След като извършите процеса на регистрация, вие получавате потребителско име и парола за достъп до всички продукти и услуги на www.mimoza.bg .

Приемайки настоящите условия като Потребител, който се регистрира и има потребителско име и парола, вие изрично се съгласявате предоставените лични данни (включително избраното потребителско име) да бъдат обработвани от Мимоза 2 ООД по електронен път за доставка на поръчани стоки или услуги , както и за оказване на съдействие и помощ от служител на Мимоза 2 ООД, ако е необходимо.

За да използвате  www.mimoza.bg е необходимо да поддържате актуални вашите данни. Ако вашата лична информация се промени, задължението да актуализирате промяната е ваше. Можете да ни информирате веднага, като се свържете с «Обслужване на клиенти» на следния номер: +35952711335  или имейл: [email protected] (от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до събота)

 1. Защита на данни и конфиденциална политика

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Мимоза 2 ООД при използване на www.mimoza.bg  или при актуализирането на тези лични данни.
Ние ще използваме тази информация, която вие ни предоставяте чрез този уебсайт, за целите на обработката на вашата поръчка и отговор на всякакви коментари и въпроси, които имате.

Чрез този уеб сайт Мимоза 2 ООД не желае да получава конфиденциална или защитена информация. Всички материали, информация или други съобщения, излъчени или изпратени от този уебсайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Личната информация, която вие по желание можете да изпратите до Мимоза 2 ООД с цел получаване на продукти или услуги, предлагани от този уеб сайт, е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Като Потребител, вие нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е противозаконна и в нарушение с действащото законодателство.

Ние от Мимоза 2 ООД използваме предоставената от вас личната информация, с цел да изпълним вашата поръчка за стока или услуга, както и  да ви помогнем при необходимост да заявите поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги, да ви информираме за промяна на цени или промоционални оферти. Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от вас лична информация на трети лица.

 1. Поръчка

Всяка поръчка на продукт или услуга през www.mimoza.bg е свързана със задължение за плащане по избран от Потребителя начин на плащане.

Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, в почивните дни и в дните на официални празници в страната. В процеса на поръчка  Потребителя има възможност да разгледа продуктите, които купува и техните цени, потребителското си име, имейл, телефон, адрес, пощенски код, начин на доставка и начин на плащане.

След приключване на поръчката, и ако това е първата  поръчка, Потребителя ще получи потвърждение на посочения от него телефон. За всяка следваща поръчка Потребителя ще получава потвърждение само по имейл. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) Потребителя ще бъде уведомяван на посочения от него имейл адрес.
Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки Потребителя може да разглежда в историята на личния си профил.

 1. Цени и стоки

Всички посочени цени на стоки и услуги в www.mimoza.bg са в български лева с включено ДДС. Мимоза 2 ООД има правото да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в www.mimoza.bg, Мимоза 2 ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 1. Доставка и получаване на продуктите

Доставката на поръчката се извършва на посочения от Потребителя адрес, пощенски код, имена на получателя, предпочитана дата и час, допълнителни инструкции. При посочени грешни или непълни данни по вина на Потребителя, доставката може да бъде забавена или неизпълнена. Мимоза 2 ООД си запазва правото да удължава посочените срокове за доставка до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварително одобрение от страна на Потребителя. Мимоза 2 ООД не поема отговорност за забавена доставка, причинени от трети лица или форсмажорни обстоятелства.

Мимоза 2 ООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреди предварително Потребителя, ако това не променя цената, срока и  начина на доставка.

 1. Заплащане на закупени стоки и услуги

Общата стойност на поръчката е цената на поръчаните от потребителя продукти, ДДС и такса за доставка.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати дължимата сума на поръчката в момента на получаването в Градина Мимоза, Варна, Приморски парк, м-ст Салтанат №125.

При плащане с кредитна или дебитна карта Потребителят въвежда данните на картата в процеса на поръчката. Данните на картата не се въвеждат на страниците на www.mimoza.bg и Мимоза 2 ООД няма достъп до тях. Всички плащания с карти се обслужват от Борика или PayPal.

При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сумата от стойността на направената поръчка по посочената банкова сметка на Мимоза 2 ООД в  Райфайзенбанк България. Поръчаните стоки и услуги се доставят след като депозита бъде потвърден.

При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Мимоза 2 ООД в  Райфайзенбанк България и след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.

В основание за плащане задължително се вписва номера на поръчката.
Потребителя потвърждава, че е притежател на кредитната или дебитна карта, която използва. Всички такси и комисионни са за сметка на Потребителя. Всички кредитни или дебитни карти на картодържатели са обект на контролни проверки и разрешение от издателя на картата. Ако издателят на картата отказва по някаква причина да разреши плащането на поръчката, Мимоза 2 ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на поръчката.

 1. Отказ от закупена стока

Ние сме сигурни, че харесвате нашите продукти, но ако не сте доволни от покупката си можете да я върнете.На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока, закупена онлайн от bg при следните условия: 1/ Потребителят предварително писмено информира Мимоза 2 ООД на следният имейл адрес:[email protected] , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора за покупка. 2/ Стоката да бъде върната лично от Потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в посочения ред на предходната точка в Мимоза 2 ООД, на адрес: гр.Варна, Приморски парк, м-ст Салтанат №125. 3/ Оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, да няма следи от употреба, нарушен търговски вид или зацапване  и да не е нарушена цялостта на поставени от Мимоза 2 ООД защитни или транспортни стикери. 4/ Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. 5/ До момента на обратното предаване на стоката на Мимоза 2 ООД от потребителя, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. 6/ В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП и ако е изпълнил посочените по-горе условия, Мимоза 2 ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по начина на плащане: в брой, по банков път или по банковата карта, с която е направена поръчката  в 14 дневен срок от връщането на стоката. 7/ Ако закупената стока е живо цвете или растение и вече е  напуснала склада на Мимоза 2 ООД – не подлежи на връщане.

Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани писмено, чрез имейл или по телефон, след потвърждение от Мимоза 2 ООД.

При констатация на дефектна стока, различна от живи цветя или растения, до 7 дни от получаването, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Мимоза 2 ООД се ангажира да бъде заменена, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Възстановява се стойността на продуктите, без стойността на доставката. Сумата се възстановява по банков път по сметката на Потребителя, от която е извършено плащането в 14 дневен срок.

 1. Други

Мимоза 2 ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки и услуги на mimoza.bg без предварително известяване.

Мимоза 2 ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на www.mimoza.bg.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Мимоза 2 ООД не носи отговорност, ако Потребителят не се е информирал за актуалните условия.

 1. Собственост над съдържаниетоВсички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този   сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, и са притежание на техните собственици.

Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, търговски марки, данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Мимоза 2 ООД и са защитени от българските и други приложими закони за авторски права. Възпроизвеждането на съдържанието от уебсайта и/или  който и да е негов елемент, е обект на интелектуална собственост и  може да се използва само с писменото съгласие на Мимоза 2 ООД.  Използването на www.mimoza.bg не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което е криминално престъпление, или по друг начин нарушава закона.

Мимоза 2 ООД не разглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители към уебсайта, и не носи отговорност за тяхното съдържание.

Мимоза 2 ООД не носи отговорност за информацията в уебсайтове, към които има връзки, както и за предложените продукти и услуги в тях.

Мимоза 2 ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправност на устройствата, които осигуряват връзката на Потребителя до www.mimoza.bg .

Мимоза 2 ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки или косвени или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на Потребителя до www.mimoza.bg

 1. Препратки към уебсайтове собственост на трети лица

www.mimoza.bg  може да съдържа връзки към или от други сайтове. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Мимоза 2 ООД не носи отговорност за практиките за поверителност на други сайтове, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове и/ или тяхното съдържание, както и предложените продукти и услуги в тяхНашата Декларация за поверителност се отнася само до информацията, която събираме на този уебсайт. Съветваме ви да прочетете политиката за конфиденциалност на други уебсайтове, които сочат към/от нашия уебсайт.

 1. Приложимо право

За всички неуредени въпроси в тези Условия за ползване се прилага действащото българско и европейско законодателство. Всички спорове, които страните не успеят да решат чрез взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните органи.

За въпроси свързани с предложените услуги и продукти на електронния магазин www.mimoza.bg  моля, свържете се с нас на телефон  +359 52 711 335 или +359 896 685 443
( 9:00 – 18:00 часа,  понеделник – събота)

Shopping Cart